OVER VAARTTEATER

VaarTTeater: logisch?


Zijn wij een theatervereniging in de "omgeving" van de Vaart of een toneelgroep waar Vaart in zit?
Beide antwoorden zijn correct.

 

Historiek


Vroeger behoorde Wijgmaal nog niet tot Leuven. De computer en het internet bestonden nog niet.
Wijgmaal had nog zijn eigen station en de fabrieken van Remy waren in volle glorie.
Die Remy fabriek had zijn prachtige feest- en toneelzaal "Foyer Remy" (thans de Steinerschool).
Daarin speelde destijds gedurende vele jaren de succesvolle toneelkring Kennis en Kunst.

Nu is Wijgmaal een "stukje Leuven" en sedert 1988 heeft onze toneelvereniging VaarTTeater de fakkel van Kennis en Kunst overgenomen.
Als infrastructuur beschikken wij vandaag, in contractueel akkoord met de stad Leuven, over de toneelzaal en enkele andere lokalen in "Oude Gemeenteschool" in de Baron Descampslaan.
Twee producties per seizoen worden gepland. Eén in het voorjaar en één in het najaar.

Wat "spoken" wij zo allemaal uit?


Hieronder een vèr van complete lijst:

 • Twee theaterproducties per seizoen in onze vaste zaal van de Oude Gemeenteschool in Wijgmaal
 • Regelmatige bestuursvergaderingen tot het bereiken van akkoorden betreffende:
 • Keuze stukken (+ advies leescomité)
 • Aanstelling regisseur (uit eigen rangen of erbuiten)
 • Aankoop en beheer van materialen voor decorbouw, klank, belichting, ...
 • Samenspraak met stadsbestuur; technische en culturele dienst van de stad.

Tenslotte nog een beeld of kort "live-verslag" van één van onze producties

 • Spelers zijn "uitgekozen", gevraagd en hebben zich bereid verklaard te spelen.
 • Vanaf de eerste kennismaking en tekstlezingen met de nieuwe regisseur in ons vertrouwd clublokaal wordt deze groep direct een echte vriendengroep.
 • Dan wordt het tekst blokken en wekenlange repetities onder de, soms, onverbiddelijke leiding van de regisseur.
 • Voorbereiding en uitvoering van de titanenarbeid uitgevoerd door onze altijd zeer creatieve decorploeg.
 • Aanvraag en aanvoer van materiaal voor verhoogpodia in de zaal.
 • Ontwerp van de affiche, programmaboekje, reclamepanelen. Drukken van de inkomkaarten en verdeling van de gratis kaarten naar sponsors en ere -of steunende leden.
 • De "catering" (drinks&food) is zeker niet te vergeten of te verwaarlozen.
 • Vastleggen van het souffleurs, rekwisieten -en grimeteam.
 • Opstellen van de lijst "algemene medewerkers": tap, opdienen, keuken, kassa, ...

Bovenvernoemde opsomming was zeker ver van volledig maar misschien toch een kleine raad: indien je het VaarTTeater van wat dichterbij wil leren kennen kan je misschien toetreden tot onze groep.

Misschien ontdekt het VaarTTeater op die manier weer iemand met talent als medewerker of, waarom niet, als speler!