PRODUCTIE
Wolken trekken voorbij

Regie

Johan Van Lierde

Auteur

Ann Philippe

Spelers

Agnes Janssens

Speeldata
24.11.2001
30.11.2001

Verhaal / info

De monoloog "Wolken trekken voorbij" is een bloemlezeing uit de prachtige roman "Le temps d'un soupir" van Anne Philipe.

Anne is de weduwe van de jong gestorven briljante acteur Gérard Philipe.
Zij beschrijft het heengaan van haar geliefde en het rouwproces dat ze daarna doormaakt, de ontelbare vragen waarmee ze achterblijft, de herinneringen, het schuldgevoel, de "leugen", de woede, de eenzaamheid, de onmacht.

Door de wijze waarop Anne Philipe erin geslaagd is afstand te nemen van het grote verdriet om het verlies van haar geliefde, ontstond een proza van zeldzame zuiverheid. In deze monoloog gaan we op zoek naar de grond van ons bestaan, het hart in onszelf, de lente van het leven.

Anne en Gérard vormen het perfecte koppel
Twee verliefde vogels die elkaar vinden en hun vlucht nemen, niets anders bestaat meer.

Op een dag wordt Gérard in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie.
Als de dokters haar vertellen dat er voor haar geliefde niet de allergeringste hoop meer bestaat, stort voor Anne de wereld in.

Nog voor hij uit de narcose ontwaakt, neemt Anne de beslissing hem de wanhoop en de angst te besparen. Zij wil haar man, voor de korte tijd die hem nog rest, gelukkig zien. Alleen zij en de dokters kennen de waarheid.

Gérard sterft nietsvermoedend.

Twee jaar later worstelt Anne nog steeds met zichzelf en met de herinnering. Ze vraagt zich af of het haar nog ooit zal toegestaan zijn om de schoonheid van het leven te zien.

Stap voor stap maakt ze zich los uit de beklemmende situatie. Ze ontworstelt zich aan het drijfzand waarin ze dreigde te verstikken. Ze begin te erkennen en te aanvaarden.
Anne wil zich niet bevrijden van Gérard, ze wil leren leven met zijn afwezigheid.
En om te kunnen leven, moet ze leren loslaten.

Het wordt terug lente.


Foto
Bekijk de productiefoto's